Natursten och Terazzo

Natursten och Terazzo

Marmor, kalksten, terazzo

Entréplan, trappor och trapplan är fastighetens ansikte utåt. Högteknologisk renovering är framtiden!

Dagens trapproblem Gamla synder i form av återkommande ytbehandling av polish utan föregående rengöring på både sättsteg och plansteg gör att vi idag har smutsbruna eller i värsta fall krackelerande ytskydd.

Hur noggrant du än städar dessa ytor når du ingen förbättring.

Andra gamla synder kan vara överdosering av såpa eller annat rengöringsmedel under en lång tid vilket ger en flammighet, mörka hörn och kanter.

Nyckeln till en lyckad trapprenovering För att nå ett kostnadseffektivt, miljövänligt och ett bra estetiskt renoveringsresultat gäller det att fokusera på det aktuella problemet och det fortsatta underhållet.

Steg 1. Första steget är att avlägsna allt befintligt ytskydd på kemisk och maskinell väg, så kallad nollställning.

Steg 2. Slipning med diamanter i 3-5 steg. Specialbyggda slipmaskiner gör att man lätt och effektivt kommer åt både sätt- och plansteg utan att skapa sliprepor. Slipningen sker vått i pH-neutral såpa.

Steg 3. I den regelmässiga städningen underhålls sedan ytorna med mycket begränsade mängder rengöringsmedel i form av stensåpa, I-vax eller stentvål.

Låt oss komma med idéer!

admin