Ett långsiktigt underhåll ger högre kvalitet och en bättre ekonomi. Elitstäds affärsidé är att renovera golv med yttersta kvalitet.Men självklart har jag ett intresse av att renoveringen håller så länge som möjligt.

För att främja livslängden på renoveringen tillhandahålls alltid en skriftlig skötselinstruktion och muntlig rådgivning. För att hålla en hög och jämn kvalitetskurva på golv och trappor till en låg kostnad kan jag erbjuda följande underhållskoncept.

Traditionellt sett har man efter renovering (1:a året) endast underhållit golv och trappor i den regelmässiga städningen. På grund av mekaniskt och kemiskt slitage har man det fjärde året hamnat på så låg kvalitetsnivå att det nu krävs en ny kostsam renovering.

Elitstäds underhållskoncept går ut på att man efter renoveringen går in ochrengör samt ytslipar i ett moment ca 2 gånger per år. Tidsåtgången är minimal och därmed blir priset detsamma beroende på att man har en bra yta att arbeta med.

Man kan med den här arbetsmetoden skjuta på renovering i ca 15 år och samtidigt hålla en jämn och hög kvalitet på golv och trappor.

Låt oss komma med underhållsförslag!