Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy innebär att städningen ska vara så

miljöanpassad som möjligt. Vi använder rengöringsmedel som gör

minsta möjliga skada på miljön, men ändå ger en hög städkvalitet.

Vi skall alltså :

1) Verka för att anpassa våra tjänster, kemikalier och utrusning

till de krav som miljön och våra kunder ställer.

2) Utföra vårt arbete så att de negativa miljöpåverkande produkterna

används endast i de fall de inte kan ersättas från hälso-, kvalitets-,

funktions eller kostnadssynpunkt.

3) Vi transporterar alltid bort förbrukade kemförpackningar som vi

använt hos våra kunder. Vi väljer i första hand returpackningar

som ka användas flera gånger eller refill.

4) Vår målsättning är att undvika kemikalier.

När så behövs arbetar vi alltid med miljövänliga kem - medel.

5) Vi strävar alltid att arbeta med återvinningsbara

redskap och förpackningar.

6) Vi följer alla lagar, föfordningar och alla krav inom miljöområdet.

admin